Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Huikari Jussi

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988605
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster, Strålmetrologi
Uppgifter
Jussi Huikari kalibrerar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi