Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hellstén Santtu

Byråchef
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988221
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Handel med strålkällor, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Santtu Hellstén svarar för övervakning av användning av strålning inom industri och forskning samt övervakning av transporter av radioaktiva ämnen.