Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Siiskonen Teemu

Biträdande direktör
Enhet
Miljöövervakning av strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 318
Uppgifter
Teemu Siiskonen är forskare och specialsakkunnig i dosimetri och metrologi gällande joniserande strålning. Han samordnar forskningen inom området och främjar samarbetet i Finland och utomlands.