Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Helasvuo Timo

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988525
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Röntgenundersökning av djur, Röntgenundersökningar, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd, Bildhantering, Kommunikation
Uppgifter
Timo Helasvuo sköter myndighetsuppgifter inom röntgendiagnostik i hälsovården, tillståndsärenden, inspektioner och utbildningar.