Om STUK

Personkortsportlet

Ruutu Aino

Projektarbetare
Uppgifter
Aino Ruutu sköter kundkommunikation projekt gällande industri, forskning och hälsovård i avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 564
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi