Om STUK

Personkortsportlet

Laine Jussi-Pekka

Inspektör
Uppgifter
Jussi-Pekka Laine arbetar inom radonmätningstjänsten.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 459
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi