Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Acheva Anna

Laboratorieingenjör
Uppgifter
Anna Acheva kalibrerar och inspekterar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358 975 988 504
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi