Om STUK

Personkortsportlet

Outola Iisa

Laboratoriechef
Uppgifter
Iisa Outola svarar för verksamheten i enheten Dosimetrilaboratorium. Enheten är nationellt mätnormallaboratorium för dosstorheter inom joniserande strålning och producerar kalibrerings- och testningstjänster för strålningsmätinstrument.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 507
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi