Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Ylianttila Lasse

Specialforskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988455
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster, Laser, Solarium, Strålning vid kosmetiska behandlingar, Ultraviolett strålning
Uppgifter
Lasse Ylianttila utför övervakning av laserapparater och UV-strålning, UV-kalibreringar, UV-forskning samt kommunicerar om UV-strålning och lasrar.