Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Virtanen Sinikka

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358975988556
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-