Om STUK

Personkortsportlet

Tanhua-Tyrkkö Merja

Inspektör
Uppgifter
Merja Tanhua-Tyrkkö övervakar användare av strålning inom industri och forskning (t.ex. tillståndsärenden och operativ övervakning), särskilt operatörer som använder slutna strålkällor.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 413
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi