Om STUK

Personkortsportlet

Hutri-Aspholm Kaisa-Leena

Utvecklingschef
Uppgifter
Utvecklingschef, Övervakningsstöd och utveckling
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Övervakningsstöd och utveckling
Tjänstetelefon
+358 975 988 370
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi