Om STUK

Personkortsportlet

Tikkanen Emmi

Inspektör
Uppgifter
Emmi Tikkanen ansvarar för godkännanden och övervakning av radonmätningar. Emmi deltar dessutom i upprätthållandet av dosregistret samt övervakning av användning av strålning inom industri och forskning. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 482
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi