Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Vuorio Petri

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Mekaniska komponenter
Tjänstetelefon
+358975988299
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Mekaniska komponenter