Personkortsportlet

Visuri Reijo

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988454
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Laser, Solarium, Ultraviolett strålning, Strålning vid kosmetiska behandlingar
Uppgifter
Reijo Visuri sköter myndighetsuppgifter gällande UV- och laserstrålning, inspektioner och mätningar av solarier samt showlaserinspektioner.