Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Visuri Reijo

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988454
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Laser, Strålning vid kosmetiska behandlingar, Ultraviolett strålning, Solarium
Uppgifter
Reijo Visuri sköter myndighetsuppgifter gällande UV- och laserstrålning, inspektioner och mätningar av solarier samt showlaserinspektioner.