Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Vesterbacka Pia

Direktör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358975988550
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Livsmedel, Dricksvatten, Mättjänster, Borrbrunn, Radon, Övervakning av strålning i kärnkraftverks miljö, Övervakning av strålning i miljön, Miljö, Gruva, Uran, Stråldos
Uppgifter
Pia Vesterbacka leder avdelningen för Miljöövervakning av strålning och beredskap.