Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Soleiver Tiina

Biträdande inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 300
Uppgifter
Tiina Soleiver sköter laboratorie- och tillståndsärenden i anslutning till övervakning av tandröntgenverksamhet samt assistentens uppgifter i enheten Användning av strålning i hälsovården.