Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Toivonen Tommi

Direktör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358975988660
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-
Uppgifter
Tommi Toivonen leder verksamheten i avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet. Avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet (STO) svarar för myndighetstillsyn över användningen av joniserande och icke-joniserande strålning, underhåll av mätnormaler och tillhörande FoU-verksamhet.