Personkortsportlet

Toivo Tim

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988467
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Mobiltelefon, Apparater som strålar i hemmet eller kontoret, Användning av strålning i hälsovården
Uppgifter
Tim Toivo är sakkunnig inom elektromagnetiska lågfrekvensfält, radiofrekvensstrålning och ultraljud. Tim är även kontaktperson för information mellan STUK och Valvira.