Om STUK

Personkortsportlet

Virtanen Sinikka

Överinspektör
Uppgifter
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 556
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi