Om STUK

Personkortsportlet

Holmgren Olli

Överinspektör
Uppgifter
Olli Holmgren arbetar som överinspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser och som sakkunnig inom radonbekämpning och radonsanering.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 555
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi