Personkortsportlet

Nyman Erika

Forskare
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988407
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålning vid kosmetiska behandlingar
Uppgifter
RF strålning i skönhetbehandlingar