Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Höytö Anne

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988305
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Mobiltelefon, Transformator i fastighet och eldistribution, Solarium, Ultraviolett strålning, Hälsoeffekter,
Uppgifter
Anne Höytö utför officiella uppgifter relaterad till UV-strålning, solarium kontroller och mätningar samt kommunikation. Hon är också sakkunnig inom hälsoeffekterna av elektromagnetiska fält.