Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Sovijärvi Jukka

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Strålskydd
Tjänstetelefon
+358975988519
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Strålskydd