Om STUK

Personkortsportlet

Salomaa Sisko

Forskningskordinator
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Ledning och avdelningsservice
Tjänstetelefon
+358 975 988 495
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi