Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Silvonen Tiina

Ledningsassistent
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358975988411
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
-