Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Hack Tapani

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Skyddsarrangemang
Tjänstetelefon
+358975988695
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Skyddsarrangemang, Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Skyddsarrangemang