Om STUK

Personkortsportlet

Huikari Jussi

Specialforskare
Uppgifter
Jussi Huikari kalibrerar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 605
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi