Om STUK

Personkortsportlet

Tietäväinen Aino

Specialforskare
Uppgifter
Aino Tietäväinen kalibererar röntgendiagnostikmätare och testar röntgenapparater. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Dosimetrilaboratorium
Tjänstetelefon
+358 975 988 219
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi