Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Takkinen Antti

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988287
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning,
Uppgifter
Antti Takkinen sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.