Om STUK

Personkortsportlet

Bly Ritva

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Ritva Bly är ledande sakkunnig inom medicinsk användning av strålning och bereder författningar rörande strålskydd samt svarar för det europeiska myndighetssamarbetet inom medicinsk användning av strålning.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358 975 988 530
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi