Om STUK

Personkortsportlet

Heinonen Mikko

Projektchef
Uppgifter
Chef för driftsövervakning, Olkiluoto 1/2 kärnkraftverk
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
-
Tjänstetelefon
+358 975 988 698
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi