Personkortsportlet

Rousu Tuija

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988231
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Tandröntgen, Röntgenundersökningar, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Tuija Rousu deltar i myndighetsövervakningen och inspektionsverksamheten av röntgenverksamhet inom hälsovården samt svarar för tillsynen över tandröntgenverksamheten.