Om STUK

Personkortsportlet

Heikkinen Tarja

Inspektör
Uppgifter
Tarja Heikkinen ansvarar för radioaktivitetsmätningar av vatten och för analys av urin- och torkprov samt andra prov som hör till laboratoriets service- och övervakningsprojekt.
Avdelning
Mätningar och miljöövervakning
Enhet
Mätning och analyser
Tjänstetelefon
+358 975 988 513
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi