Om STUK

Personkortsportlet

Lehtinen Maaret

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Maaret Lehtinen ansvarar för godkännanden och övervakning av behörigheter för strålsäkerhetsexperterna, övervakning och godkännande av utbildningsorganisationer som ger utbildning för strålsäkerhetsansvariga samt utveckling av egenkontrollen för verksamhetsutövare som enheten ska övervaka. Maaret fungerar dessutom som sakkunnig i frågor som rör dosövervakningen av strålningsarbetare och deltar i övervakningen av stråldoser orsakade av användning av strålning samt flygbolag, och godkännanden av dosimetritjänster och mätningar. Dosregistrets e-postadress är: dosregister@stuk.fi
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 244
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi