Personkortsportlet

Qvist Maarit

Biträdande inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988520
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Tandröntgen, Användning av strålning i hälsovården, Röntgenundersökning av djur, Röntgenundersökningar, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Maarit Qvist sköter kontors-, laboratorie- och tillståndsärenden gällande tillsyn över tandröntgenverksamhet.