Om STUK

Personkortsportlet

Kojo Katja

Överinspektör
Uppgifter
Katja Kojo arbetar som överinspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser. Kojo ansvarar för att underhålla RATIKKA -databasen och publicera och uppdatera nationell radonstatistik och -kartor.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 472
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi