Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Siru Tuomas

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988238
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Skyddsarrangemang, Användning av strålning i industrin och forskning
Uppgifter
Tuomas Siru sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.