Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Pousi Panu

Laboratorieingenjör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Dosövervakning och strålningsmetrologi
Tjänstetelefon
+358975988288
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kalibrerings- och testningstjänster, Strålmetrologi
Uppgifter
Panu Pousi kalibrerar och inspekterar strålskyddsmätare. Beställning av kalibreringstjänster: kalibroinnit@stuk.fi