Om STUK

Personkortsportlet

Julin Ari

Byråchef
Uppgifter
Byråchef, Riskanalys
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Riskanalys
Tjänstetelefon
+358 975 988 355
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi