Om STUK

Personkortsportlet

Markkanen Mika

Ledande sakkunnig
Uppgifter
Mika Markkanen är sakkunnig inom beredning av strålskyddslagstiftningen.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358 975 988 228
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi