Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Ollila Arja

Biträdande inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358975988246
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i industrin och forskning, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Arja Ollila är biträdande inspektör på enheten Användning av strålningi industrin samt handleder kunder i frågor gällande ansökan om säkerhetstillstånd.