Om STUK

Personkortsportlet

Turtiainen Tuukka

Överinspektör
Uppgifter
Tuukka Turtiainen arbetar som överinspektör inom radonövervakningen av arbetsplatser, deltar i övervakningen av naturlig strålning (byggnadsmaterialer, arbetsplatser och NORM). Turtiainen ansvarar också för kalibreringsapparater för radonmätutrustning och mätnormalen för radon.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av naturlig strålning
Tjänstetelefon
+358 975 988 473
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi