Om STUK

Personkortsportlet

Toivonen Tommi

Direktör
Uppgifter
Tommi Toivonen leder verksamheten i avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet. Avdelningen Övervakning av strålningsverksamhet (STO) svarar för myndighetstillsyn över användningen av joniserande och icke-joniserande strålning, underhåll av mätnormaler och tillhörande FoU-verksamhet.
Enhet
Övervakning av strålningsverksamhet
Tjänstetelefon
+358 975 988 660
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi