Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Kuusisto Jorma

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i industrin
Tjänstetelefon
+358 975 988 226
Uppgifter
Jorma Kuusisto sköter tillståndsärenden och inspektioner gällande användning av strålning inom industri och forskning.