Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Bly Ritva

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358975988530
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Strålbehandling, Isotopmedicin, Röntgenundersökningar, Patientdos, Regelverk, Strålskyddsutbildning
Uppgifter
Ritva Bly är ledande sakkunnig inom medicinsk användning av strålning och bereder författningar rörande strålskydd samt svarar för det europeiska myndighetssamarbetet inom medicinsk användning av strålning.