Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Sipilä Petri

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 441
Uppgifter
Petri Sipilä sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av strålbehandling.