Om STUK

Personkortsportlet

Pastila Riikka

Biträdande direktör
Uppgifter
Riikka Pastila assisterar vid ledningen av avdelningens verksamhet. Hon är även expert inom UV-strålningens hälsoeffekter.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Ledning och ledningsstöd
Tjänstetelefon
+358 975 988 570
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi