Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Moilanen Vesa

Laboratorieingenjör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Övervakning av icke-joniserande strålning
Tjänstetelefon
+358975988581
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Trådlös kommunikation, Mobiltelefon, Basstation, Mikrovågsugn, Apparater som strålar i hemmet eller kontoret
Uppgifter
Vesa Moilanen svarar för underhållet och utvecklingen av laboratorier i enheten Övervakning av icke-joniserande strålning. Dessutom utför han marknadsövervaknings-, kalibrerings- och tjänstemätningar (elektromagnetiska fält, laser och UV).