Personkortsportlet

Auvinen Anssi

Forskningsprofessor
Avdelning
Miljöövervakning av strålning och beredskap
Enhet
Radonövervakning och hälsa
Tjänstetelefon
+358975988293
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Hälsoeffekter
Uppgifter
Anssi Auvinen arbetar som forskningsprofessor och sakkunnig inom strålningsepidemiologi.